Tin tức

Bảng giá tên miền

Bảng giá các loại tên miền Việt Nam và quốc tế, giá đăng ký mới tên miền, bảng giá duy trì và chuyển tên miền về quản lý tại Ánh Linh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ánh Linh là đại lý cấp 4 cấp cao nhất của đại lý PA Việt Nam, giá tên miền được Ánh Linh đăng ký với giá chung của thị trường, không có sự khác biệt về giá hoặc nâng giá các loại ten miền.