Kiểm tra Tên miền

Nhập vào tên miền cần đăng ký hoặc transfer

Bảng giá tên miền thông dụng

Loại Giá
com 300.000 đ VNĐ
net 300.000 đ VNĐ
com.vn 630.000 đ VNĐ
vn 750.000 đ VNĐ

Đội ngũ hỗ trợ

Nguyễn An

Nguyễn An

Nguyễn Giang

Nguyễn Giang

Nguyễn Nam

Nguyễn Nam

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn

0942.001.001