Tin tức

[Module] Tuyển dụng - Recruitment

Một Module trong Thiết kế website Module tuyển dụng của chúng tôi bao gồm: Vị trí công việc, Tỉnh thành, Trình độ học vấn, Mức lương, Yêu cầu công việc, Hồ sơ cần thiết để dự tuyện, Mô tả sơ công việc và Nội dung chi tiết.

Module tuyển dụng trong CMS FDOLA rất tùy biến, Quý khách có thể nhập liệu đầy đủ hoặc chỉ nhập phần nội dung cũng hoàn tất bài đăng

Tin tức khác

[Module] Liên hệ - Contact

Module Liên hệ trên hệ thống có tên là module: contact. Có chức năng định vị bản đồ, dễ dàng khai báo thông tin công ty, ghi lại các liên hệ từ website