Tin tức

[Module] Sản phẩm - Products

Cấu hình file ảnh upload

Tính năng mới cho module sản phẩm là bạn có thể tự cấu hình số cột hiển thị sản phảm, kích thước ảnh lớn, ảnh nhỏ và kiểu giảm kích thước dung lượng ảnh

Cấu hình module sản phẩm
Cấu hình module sản phẩm

 

Tin tức khác

[Module] Liên hệ - Contact

Module Liên hệ trên hệ thống có tên là module: contact. Có chức năng định vị bản đồ, dễ dàng khai báo thông tin công ty, ghi lại các liên hệ từ website

[Module] Tuyển dụng - Recruitment

Module Tuyển dụng Recruitment một Module có chức năng Đăng tin tuyển dụng với các thông tin căn bản cần thiết để đăng tuyển cho công ty, tổ chức